Berita Utama

Tempat Pencarian

Browse this website in:

Login FormPegawai

 DAFTAR PEGAWAI BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROV KALBAR

 

1.        NAMA                   : Drs. Alfian, M.Si.

          GOLONGAN         : Pembina TK.I (IV/b)

NIP                        : 19650210 198603 1 016

JABATAN              : Pelaksana

 

2.        NAMA                   : Akhmad Nurbuat, S.Sos.

           GOLONGAN         : Penata TK.I (III/d)

NIP                        : 19690701 199203 1 009

JABATAN              : Tenaga Peliput

 

3.        NAMA                   : Hj. Masyitah, S.E.

                GOLONGAN         : Penata (III/c)

NIP                        : 19641223 198503 2 011

JABATAN              : Pengelola Keuangan

 

4.        NAMA                   : Suryat Pratiningsih, S.Sos.

           GOLONGAN         : Penata (III/c)

NIP                        : 19600723 198503 2 008

JABATAN              : Pengadministrasian Umum

 

5.        NAMA                   : Ruslan

                GOLONGAN         : Penata (III/c)

NIP                        : 19611111 198403 1 006

JABATAN              : Pranata Humas Penyelia

 

6.        NAMA                   : Hilda

           GOLONGAN         : Penata (III/c)

NIP                        : 19610723 198203 2 005

JABATAN              : Pranata Humas Penyelia

 

7.        NAMA                   : M. Nasir

           GOLONGAN         : Penata (III/c)

NIP                        : 19620401 198304 1 009

JABATAN              : Pranata Humas Penyelia

 

8.        NAMA                   : Sri Hartati

                GOLONGAN         : Penata (III/c)

NIP                        : 19661030 198703 1 009

JABATAN              : Pranata Humas Penyelia

 

9.        NAMA                   : Rostiani

                GOLONGAN         : Penata (III/c)

NIP                       : 19621214 198602 2 002

JABATAN              : Pranata Humas Penyelia

 

10.      NAMA                   : Hadi Siswoyo, S.KM.

           GOLONGAN         : Penata Muda TK.I (III/b)

NIP                        : 19720401 200012 1 006

JABATAN              : Pengelola Barang Milik Negara

 

11.      NAMA                   : Suratmi

           GOLONGAN         : Penata Muda TK.I (III/b)

NIP                        : 19591112 197903 2 003

JABATAN              : Pengelola Dokumentasi

 

12.      NAMA                   : Sudjadi

           GOLONGAN         : Penata Muda TK.I (III/b)

NIP                        : 19600920 198703 1 011

JABATAN              : Bendaharawan

 

13.      NAMA                   : Atik Setiawati

           GOLONGAN         : Penata Muda (III/b)

NIP                        : 19591031 198503 2 001

JABATAN              : Verifikasi Keuangan

 

14.      NAMA                   : Waris K.

           GOLONGAN         : Penata Muda TK.I (III/b)

NIP                        : 19630425 198803 1 011

JABATAN              : Pengadministrasian Persuratan

 

15.      NAMA                   : Syahril

           GOLONGAN         : Penata Muda TK.I (III/b)

NIP                        : 19621130 198803 1 011

JABATAN              : Penyusun Program, Anggaran, dan Pelaporan

 

16.      NAMA                   : Sofian

           GOLONGAN        : Penata Muda TK.I (III/b)

NIP                       : 19630505 198603 1 025

JABATAN              : Pelaksana Lanjutan

 

17.      NAMA                   : Suryani Arianty

                GOLONGAN         : Penata Muda TK.I (III/b)

NIP                        : 19651105 198512 2 003

JABATAN              : Pelaksana

 

18.      NAMA                   : Syarifah Jubaidah

                GOLONGAN         : Penata Muda TK.I (III/b)

NIP                        : 19620418 198603 2 005

JABATAN              : Pengadministrasian Perjalanan Dinas

 

19.      NAMA                   : Mansur

           GOLONGAN         : Penata Muda TK.I (III/b)

NIP                       : 19621116 198803 1 014

JABATAN              : Pelaksana

 

20.      NAMA                   : Nina Kartikawati Askar, S.E.

           GOLONGAN        : Penata Muda TK.I (III/b)

NIP                       : 19790307 200502 2 005

JABATAN              : Pranata Acara

 

21.      NAMA                   : Veronika Natalia, S.E.

           GOLONGAN        : Penata Muda TK.I (III/b)

NIP                       : 19741224 200904 2 001

JABATAN              : Penyusun Laporan Program

 

22.      NAMA                   : Rubianto, S.Sos.

           GOLONGAN        : Penata Muda (III/a)

NIP                       : 19661111 198603 1 005

JABATAN              : Pengelola Keuangan

 

23.      NAMA                   : Atika Alifia F.T., S.I.Kom.

           GOLONGAN        : Penata Muda (III/a)

NIP                       : 19900427 201502 2 004

JABATAN              : Penyusun Bahan Informasi

 

24.      NAMA                   : Awik

           GOLONGAN        : Pengatur TK.I (II/d)

NIP                       : 19670314 200003 1 005

JABATAN              : Pranata Acara

 

25.      NAMA                   : Wan Nira Siswanti, A.Md.

           GOLONGAN        : Pengatur TK.I (II/d)

NIP                       : 19870809 201001 2 011

JABATAN              : Pengelola Keuangan

 

26.      NAMA                   : Diah Bayurini, A.Md.

           GOLONGAN        : Pengatur TK.I (II/d)

NIP                       : 19830728 201001 2 001

JABATAN              : Pengelola Dokumentasi

 

27.      NAMA                   : Safri

           GOLONGAN        : Pengatur TK.I (II/d)

NIP                       : 19620708 198603 1 021

JABATAN              : Verifikasi Keuangan

 

28.      NAMA                   : Erwin Karyadi

           GOLONGAN        : Pengatur TK.I (II/d)

NIP                       : 19770617 200312 1 007

JABATAN              : Petugas Protokol

 

29.      NAMA                   : Mohlis Momoiprianto

           GOLONGAN        : Pengatur TK.I (II/d)

NIP                       : 19681207 198803 1 005

JABATAN              : Petugas Protokol

 

30.      NAMA                   : M. Sumantri

           GOLONGAN        : Pengatur (II/c)

NIP                       : 19660606 200604 1 021

JABATAN              : Petugas Protokol

 

31.      NAMA                   : Eis Nurul Aeni

           GOLONGAN        : Pengatur (II/c)

NIP                       : 19861002 200604 2 001

JABATAN              : Penyusun Bahan Informasi

 

32.      NAMA                   : Rukuni

           GOLONGAN        : Pengatur (II/c)

NIP                       : 19820411 200604 2 015

JABATAN              : Analisis Kerja Sama

 

33.      NAMA                   : Budi Muharto

           GOLONGAN        : Pengatur (II/c)

NIP                       : 19630628 198608 1 001

JABATAN              : Pengemudi

 

34.      NAMA                   : Abdul Wahab

           GOLONGAN        : Pengatur (II/c)

NIP                       : 19631225 198603 1 016

JABATAN              : Pengemudi

 

35.      NAMA                   : Ilham

              GOLONGAN         : Pengatur (II/a)

NIP                        : 19660726 198603 1 007

JABATAN              : Pengemudi

 

36.      NAMA                   : Abdullah Saidi

           GOLONGAN        : Pengatur (II/a)

NIP                       : 19600902 199303 1 003

JABATAN              : Pengemudi

 

37.      NAMA                   : Aning

           GOLONGAN        : Pengatur (II/a)

NIP                       : 19600315 198211 1 004

JABATAN              : Pengemudi

 

38.      NAMA                   : Yusub Sunardi

           GOLONGAN        : Pengatur (II/a)

NIP                       : 19600626 200003 1 003

JABATAN              : Pengemudi

 

Tempat Pencarian Cepat